Heroldovo kvarteto

13. 6. 2021

Litoměřice - Jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie

Koncert se koná pod záštitou starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče
a za finanční podpory města Litoměřice

litomerice-logo

 


Program:

00:43 Představení jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie

 

02:39 Úvodní slovo moderátora

 

04:39 Franz Schubert: Kvartetní věta c moll, D 703

 

14:46 Rozhovor s Janem Valtou

 

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 8 e moll, op. 59/2

24:10 Allegro

34:55 Molto adagio

47:28 Allegretto

54:27 Finale. Presto

Účinkuje:

Heroldovo kvarteto

Petr Zdvihal 

housle
Jan Valta 

housle

Karel Untermüller 

viola

David Havelík 

violoncello

koncertem provází:

Svatopluk Schuller

Koncert se koná ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění Litoměřice

SGVU Litoměřice logo

Záštitu nad 56. Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 2021 převzali:

ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller

primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza