Symfonický festivalový koncert

16. 6. 2023 v 19:00 hodin

Koncertní sál Domu kultury Teplice

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Teplice Bc. Jiřího Štábla

 


Program:

Ludwig van Beethoven: Svěcení domu, op. 124


Henryk Wieniawski: Koncert pro housle č. 2 d moll, op. 22
Allegro moderato
Preghiera. Larghetto
Rondo. Allegro giocoso

 

Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Allegro maestoso
Poco adagio
Scherzo. Vivace
Finale. Allegro

 

Účinkují:

Hina Maeda - housle

laureátka Mezinárodní houslové soutěže H. Wieniawského v Poznani

 

 

Severočeská filharmonie Teplice

dirigent:

Wilson Hermanto

 

Koncert je součástí oficiálního turné laureátů 16. mezinárodní houslové soutěže Henryka Wieniawského, kterou pořádá Společnost Henryka Wieniawského ve spolupráci s Národním institutem hudby a tance, financované Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky.
Záštitu nad 58. Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 2023 převzali:

ministr kultury Mgr. Martin Baxa

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller

primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl

 

       státní fond kultury logo

Přílohy