Zahajovací festivalový koncert

27. 5. 2021

Koncertní sál Domu kultury Teplice

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Teplice Bc. Hynka Hanzy

teplice_znak

 


Program:

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“, op. 125

Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Scherzo: Molto vivace - Presto
Adagio-molto e cantabile – Andante Moderato – Adagio
Presto - Allegro assai

Účinkují:

Lucie Silkenová 

soprán

Štěpánka Pučálková 

alt

Richard Samek 

tenor

Roman Hoza 

baryton

 

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr:

Petr Fiala

 

Severočeská filharmonie Teplice

dirigent:

Petr Vronský

koncertem provází:

Svatopluk Schuller

 

Záštitu nad 56. Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 2021 převzali:

ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller

primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza