Carl Orff
Carmina Burana

6. 6. 2023 v 19:00 hodin

Koncertní sál Domu kultury Teplice

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Teplice Bc. Jiřího Štábla

 


Program:

Carl Orff: Carmina Burana

Účinkují:

Jana Červinková – soprán
Petr Matuszek
– baryton
Matěj Kotrba
– tenor
Iveta Rálková
– přednes
Symfonický orchestr Konzervatoře v Teplicích

Posluchači pěveckého oddělení Konzervatoře v Teplicích

tanec

režie: Vladimír Gončarov
Smíšený sbor Konzervatoře v Teplicích

sbormistr: Roman Pallas
Děčínský pěvecký sbor

Chorea Academica

sbormistr: Jiří Holubec
Litoměřický festivalový sbor

sbormistr: Roman Pallas
Dětský sbor Fontána

sbormistryně: Helena Mazzolini, Jana Ptáčková, Marcela Koutková

Dětský sbor Poupata

sbormistři: Jiří Brynda, Kryštof Brož

Pěvecký sbor ZUŠ Teplice

sbormistryně: Xenie Podolchová

 

dirigent:

Jiří Knotte 

 

Záštitu nad 58. Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 2023 převzali:

ministr kultury Mgr. Martin Baxa

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller

primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl

 

       

 

Přílohy