Dvořákovo klavírní kvarteto

7. 6. 2023 v 18:00 hodin

Zámek Děčín

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Děčína Ing. Jiřího Anděla, CSc.
a za finanční podpory města Děčína

decin znak

 


Program:

Ludwig van Beethoven: Klavírní kvartet Es dur, op. 16
Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondo. Allegro ma non troppo

 

Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll (jednovětý)

 

Robert Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47

Sostenuto assai – Allegro ma non troppo

Scherzo: Molto vivace – Trio I – Trio II

Andante cantabile

Finale: Vivace

Účinkují:

Dvořákovo klavírní kvarteto

Slávka Vernerová

klavír
Štěpán Pražák

housle
Petr Verner

viola
Jan Žďánský

violoncello

 

Koncert se koná ve spolupráci se Zámkem Děčín
Záštitu nad 58. Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 2023 převzali:

ministr kultury Mgr. Martin Baxa

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller

primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl

 

       

Přílohy