Koncert laureátů soutěže komorních souborů Camerata Teplice 2023

5. 6. 2023 v 19:00 hodin

Zahradní dům Teplice

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Teplice Bc. Jiřího Štábla

 


Konzervatoř v Teplicích pořádá 2. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v komorní hře s názvem CAMERATA TEPLICE. Soutěžní přehlídka se uskutečnila ve dnech 14. až 16. dubna 2023 v prostorách školy.

Cílem soutěže je podpořit zájem studentů o komorní hru, porovnat síly se studenty jiných škol a rozšířit si repertoár. V neposlední řadě se mladí hudebníci mohou předvést na pódiu, hrát pro publikum a rozdávat radost.

Účinkují:

laureáti soutěže Camerata Teplice

Koncert se koná za finanční podpory Statutárního města Teplice

Záštitu nad 58. Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 2023 převzali:

ministr kultury Mgr. Martin Baxa

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller

primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl

 

       

 

Přílohy